Hơi men lộng gió áo dung dăng
Cỏ úa diều hâu đảo chín tầng
Buồn rơi theo nắng xiên xiên ngả

Hận quá chơi bời tuổi đã tăng
Trong mơ vạn cõi đều hư ảo
Chỉ tiếc thời xưa chẳng vội vàng

tửu tận tình do tại