Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/09/2014 16:35 bởi tôn tiền tử
Mộ Dung Nham Khanh thê 慕容岩卿妻 không rõ tên họ thật, là vợ của một quan viên ở Cô Tô thời Nam Tống là Mộ Dung Nham Khanh, tác phẩm chỉ còn một bài từ.