Xếp theo:

Trang trong tổng số 11 trang (110 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối

Thu khuê tứ kỳ 2

Trung Quốc » Trung Đường » Trương Trọng Tố
1 trả lời, 1149 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/06/2014 15:48

Thu tứ

54.20
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
11 trả lời, 18179 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:46

Thu tứ tặng viễn kỳ 1

Trung Quốc » Trung Đường » Vương Nhai
4 trả lời, 1682 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/12/2007 05:56

Thu tứ tặng viễn kỳ 2

15.00
Trung Quốc » Trung Đường » Vương Nhai
4 trả lời, 1985 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/12/2007 05:57

Thuỷ điệu từ kỳ 01

Trung Quốc » Vãn Đường » Trần Đào
3 trả lời, 1659 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/07/2014 06:46

Thuỷ điệu từ kỳ 02

Trung Quốc » Vãn Đường » Trần Đào
3 trả lời, 1305 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/07/2014 06:47

Thuỷ điệu từ kỳ 04

Trung Quốc » Vãn Đường » Trần Đào
3 trả lời, 1236 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/07/2014 06:48

Thuỷ điệu từ kỳ 05

Trung Quốc » Vãn Đường » Trần Đào
3 trả lời, 1223 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/07/2014 06:49

Thuỷ điệu từ kỳ 06

Trung Quốc » Vãn Đường » Trần Đào
3 trả lời, 1327 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/07/2014 06:50

Tô mạc già - Khuê oán

15.00
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Đào thị
3 trả lời, 3640 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/05/2007 19:35

Trang trong tổng số 11 trang (110 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: khuê phụ