過渼陂懷舊

辛勤曾寄玉峰前,
一別雲溪二十年。
三徑荒涼迷竹樹,
四鄰彫謝變桑田。
渼陂可是當年事,
紫閣空餘舊日煙。
多少亂離無門處,
夕陽吟罷涕潸然。

 

Quá Mỹ Bi hoài cựu

Tân cần tằng Ngọc Phong tiền,
Nhất biệt Vân Khê nhị thập niên.
Tam kính hoang lương mê trúc thụ,
Tứ lân điêu tạ biến tang điền.
Mỹ Bi khả thị đương niên sự,
Tử Các không dư cựu nhật yên.
Đa thiểu loạn ly vô môn xứ,
Tịch dương ngâm bãi thế san nhiên.


Mỹ Bi ở tại phía tây thành Hộ Huyện khoảng hơn 1 dặm, đời Đường là nơi ngâm vịnh của nhiều thi nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngọc Phong, từng trú ở ngoài đầu.
Xa cách, năm trôi mấy chục mau.
Ba lối hoang vu chen bóng trúc,
Bốn bề điêu tạ biến nương dâu.
Mỹ Bi, chuyện cũ còn lưu dấu,
Tử Các, khói xưa chẳng chút màu.
Bao nỗi loạn ly không lối thoát,
Chiều buông, ngâm dứt, lệ rơi sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sườn núi Ngọc sống nhờ vất vả
Hai chục năm về ở Vân Khê
Ba đường trong trúc loạn mê
Bốn bên hàng xóm nay là nương dâu
Mỹ Bi sự hàng đầu hiện tại
Núi Tử không sương khói như xưa
Ít nhiều ly loạn phôi pha
Buổi chiều ngâm đoạn, lệ sa nhạt nhoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời