13/07/2024 07:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Mỹ Bi hoài cựu
過渼陂懷舊

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2008 08:13

 

Nguyên tác

辛勤曾寄玉峰前,
一別雲溪二十年。
三徑荒涼迷竹樹,
四鄰彫謝變桑田。
渼陂可是當年事,
紫閣空餘舊日煙。
多少亂離無門處,
夕陽吟罷涕潸然。

Phiên âm

Tân cần tằng ký[1] Ngọc Phong[2] tiền,
Nhất biệt Vân Khê[3] nhị thập niên.
Tam kính[4] hoang lương mê trúc thụ,
Tứ lân điêu tạ biến tang điền[5].
Mỹ Bi khả thị đương niên sự,
Tử Các[6] không dư cựu nhật yên.
Đa thiểu loạn ly vô môn xứ,
Tịch dương ngâm bãi thế san nhiên.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngọc Phong, từng trú ở ngoài đầu.
Xa cách, năm trôi mấy chục mau.
Ba lối hoang vu chen bóng trúc,
Bốn bề điêu tạ biến nương dâu.
Mỹ Bi, chuyện cũ còn lưu dấu,
Tử Các, khói xưa chẳng chút màu.
Bao nỗi loạn ly không lối thoát,
Chiều buông, ngâm dứt, lệ rơi sầu.
Mỹ Bi ở tại phía tây thành Hộ Huyện khoảng hơn 1 dặm, đời Đường là nơi ngâm vịnh của nhiều thi nhân.

[1] Ý nói lưu tạm, ở tạm.
[2] Tại huyện Triệu ở Tây Đô. Theo Đạo giáo, là một nơi tiên ở.
[3] Tức Ngũ Vân khê hay Nhược Gia khê, ở dưới núi Nhược Gia. Tương truyền Tây Thi từng giặt lụa ở đây. Theo Đạo giáo, đây cũng là một nơi tiên ở.
[4] Chỉ nơi của người ẩn cư.
[5] Ý nói cảnh vật thay đổi.
[6] Tên ngọn núi, khi mặt trời mọc có hình như ngôi lầu màu tía nên có tên như vậy. Mỹ Bi ở phía bắc ngọn núi này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Quá Mỹ Bi hoài cựu