東陽酒家贈別其二

天涯方歎異鄉身,
又向天涯別故人。
明日五更孤店月,
醉醒何處淚沾巾。

 

Đông Dương tửu gia tặng biệt kỳ 2

Thiên nhai phương thán dị hương thân,
Hựu hướng thiên nhai biệt cố nhân.
Minh nhật ngũ canh cô điếm nguyệt,
Tuý tỉnh hà xứ lệ triêm cân.

 

Dịch nghĩa

Ở góc trời vừa mới than cho tấm thân xa quê,
Nay lại hướng tới góc trời để từ biệt bạn cũ.
Hôm sau, qua vừng trăng năm canh ở trạm cô đơn,
Say tỉnh nơi nào chăng thì ai cũng khăn ướt lệ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vừa xót chân trời thân đất khách
Lại buồn góc bể biệt người thân
Năm canh quán lẻ vầngd trăng quạnh
Say tỉnh đâu đâu chẳng lệ dầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chân trời than thở thân quê lạ
Lại hướng chân trời biệt cố nhân
Quán lẻ năm canh mai bóng nguyệt
Tỉnh say đất khách lệ đầm khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Bên trời lận đận thương thân
Lại bên trời biệt cố nhân lên đường
Canh tàn, đêm lạnh, trăng suông
Tình say đôi ngả lệ tuôn đầm đìa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]