22/05/2024 18:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Dương tửu gia tặng biệt kỳ 2
東陽酒家贈別其二

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/04/2007 18:00

 

Nguyên tác

天涯方歎異鄉身,
又向天涯別故人。
明日五更孤店月,
醉醒何處淚沾巾。

Phiên âm

Thiên nhai phương thán dị hương thân,
Hựu hướng thiên nhai biệt cố nhân.
Minh nhật ngũ canh cô điếm nguyệt,
Tuý tỉnh hà xứ lệ triêm cân.

Dịch nghĩa

Ở góc trời vừa mới than cho tấm thân xa quê,
Nay lại hướng tới góc trời để từ biệt bạn cũ.
Hôm sau, qua vừng trăng năm canh ở trạm cô đơn,
Say tỉnh nơi nào chăng thì ai cũng khăn ướt lệ.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bên trời lưu lạc xót thương thân
Rồi lại bên trời biệt cố nhân.
Trăng quạnh canh chầy vừa tảng sáng
Đâu đâu say tỉnh lệ đẫm khăn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Đông Dương tửu gia tặng biệt kỳ 2