九日(今朝把酒復惆悵)

今朝把酒復惆悵,
憶在杜陵田舍時。
明年九日知何處,
世難還家未有期。

 

Cửu nhật (Kim triêu bả tửu phục trù trướng)

Kim triêu bả tửu phục trù trướng,
Ức tại Đỗ Lăng điền xá thì.
Minh niên cửu nhật tri hà xứ,
Thế nạn hoàn gia vị hữu kỳ.

 

Dịch nghĩa

Sớm nay nâng chén rượu lại thấy buồn,
Nhớ khi xưa ở điền xá Đỗ Lăng.
Ngày này năm sau không biết sẽ ở nơi nào,
Thời loạn nên về nhà chưa biết là ngày nào.


Cửu nhật: tiết trùng cửu, hay trùng dương, ngày 9-9.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Sớm nay nâng rượu lại thêm sầu,
Điền xá Đỗ Lăng cách đã lâu.
Năm sau mồng chín đâu là chốn,
Thời loạn về quê biết lúc nào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Sáng nay nâng chén lại sầu thương,
Nhớ thuở Đỗ Lăng cảnh nhà, vườn.
Trùng dương năm tới, nơi nào nhỉ?
Thời loạn, biết đâu buổi hồi hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nay mang rượu mà lòng buồn bã
Nhớ Đỗ Lăng quê cũ nương dâu
Sang năm mùng chín ở đâu?
Còn đang loạn lạc hẹn sao ngày về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Uống rượu sáng nay buồn vời vợi
Đỗ Lăng cách trở nhớ khôn nguôi
Năm sau mùng chín về đâu nhỉ
Thời loạn về quê khó hẹn rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cầm chén sáng nay lại thấy buồn
Đỗ Lăng ngày ấy nhớ nhà thôn
Năm sau Trùng Cửu biết đâu chốn
Đời loạn ngày về chửa tính xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Man

Bữa nay ôm rượu lại buồn hiu,
Đỗ lăng quê cũ, nhớ bao nhiêu.
Năm sau chả rõ đâu bến đổ,
Đời loạn hồi hương chửa định kỳ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời