23.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
22 bài trả lời: 22 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 15:13

春宮曲

昨夜風開露井桃,
未央前殿月輪高。
平陽歌舞新承寵,
簾外春寒賜錦袍。

 

Xuân cung khúc

Tạc dạ phong khai lộ tỉnh đào,
Vị Ương tiền điện nguyệt luân cao.
Bình Dương ca vũ tân thừa sủng,
Liêm ngoại xuân hàn tứ cẩm bào.

 

Dịch nghĩa

Đêm qua gió thổi làm nở hoa đào bên giếng lộ,
Điện trước cung Vị Ương bóng trăng cao.
Trong nhà công chúa Bình Dương, người ca nữ đang thừa hưởng ân sủng,
Ngoài rèm xuân lạnh, được ban áo gấm.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Giếng lộ gió đêm hé nhuỵ đào,
Vị Ương điện trước bóng trăng cao.
Bình Dương ca nữ vui ân sủng,
Xuân lạnh được ban bức gấm bào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đêm trước, giếng sương gió mở đào,
Vị Uyên trước điện nguyệt lồng cao.
Bình Dương ca vũ vui ân mới,
Lạnh chớm rèm xuân, nhận cẩm bào.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Bên giếng đêm qua gió cợt đào
Vị Ương điện trước bóng trăng cao
Vua yêu con hát Bình Dương mới
Đêm lạnh ngoài hiên tặng cẩm bào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của trongvu

Đêm qua gió mở giếng đào,
Vị Ương ngoài điện lên cao trăng vàng.
Hỡi người trong phút hân hoan,
Tiết xuân đang lạnh được mang áo bào.


Có người nói "lộ tỉnh" là tên một loại đào, nhưng sau khi tìm hiểu tôi thấy hình như không phải vậy. Tác giả nói giếng đào cũng như ca dao Việt nói ý nhị trong câu "Vườn đào đã có ai vào hay chưa?" thôi. Tâm sự của cung nữ trước cảnh nhà vua mặn nồng với người mới, lạnh lùng cam chịu pha chút dửng dưng.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Bên giếng đêm qua gió cợt đào,
Vị Ương đền nọ bóng trăng cao.
Vua yêu con hát Bình Dương mới,
Xuân lạnh ngoài hiên phát cẩm bào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Đêm qua gió nở nụ đào,
Vị Ương trước điện trăng cao một vầng.
Bình Dương ca nữ hưởng ân,
Rèm ngoài xuân lạnh vua ban cẩm bào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Trên gió đêm qua nở giếng đào
Vị Ương điện trước bóng trăng cao
Vua vừa sủng ái người ca vũ
Xuân lạnh ngoài hiên tặng cẩm bào

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Lộ tỉnh đêm qua gió thổi đào
Vi Ương trước điện bóng trăng cao
Bình Dương hát múa thừa ơn chúa
Xuân lạnh ngoài rèm ban cẩm bào


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Đào nở đêm qua cạnh giếng trần
Vị Ương, trước điện bóng trăng ngân
Bình Dương, đào hát vui ơn mới
Áo gấm vua ban hết lạnh xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Trận gió đêm qua giếng nở đào,
Mái trên tiền điện bóng trăng cao.
Con nhà hát múa, người yêu mới,
Thương lạnh còn ban bức cẩm bào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối