30/11/2022 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân cung khúc
春宮曲

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 15:13

 

Nguyên tác

昨夜風開露井桃,
未央前殿月輪高。
平陽歌舞新承寵,
簾外春寒賜錦袍。

Phiên âm

Tạc dạ phong khai lộ tỉnh[1] đào,
Vị Ương[2] tiền điện nguyệt luân cao.
Bình Dương[3] ca vũ[4] tân thừa sủng,
Liêm ngoại xuân hàn tứ cẩm bào.

Dịch nghĩa

Đêm qua gió thổi làm nở hoa đào bên giếng lộ,
Điện trước cung Vị Ương bóng trăng cao.
Trong nhà công chúa Bình Dương, người ca nữ đang thừa hưởng ân sủng,
Ngoài rèm xuân lạnh, được ban áo gấm.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Giếng lộ gió đêm hé nhuỵ đào,
Vị Ương điện trước bóng trăng cao.
Bình Dương ca nữ vui ân sủng,
Xuân lạnh được ban bức gấm bào.
[1] Giếng không có nắp đậy.
[2] Cung điện do Hán Cao Tổ sai Tiêu Hà xây trong thành Trường An, về sau đổi tên là Trường Lạc.
[3] Tức Bình Dương công chúa, chị của Hán Vũ Đế.
[4] Người ca múa, ở đây là Vệ tử phu, được Bình Dương công chúa tiến cử lên Hán Vũ Đế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Xuân cung khúc