Hôm nào cười gặp nhau đây
Giờ chia tay đó lệ đầy vấn vương
Tôi ở lại, bạn lên đường
Trời thu lạnh lẽo để buồn mênh mông
Chiều về cuồn cuộn nước sông
Thành hoang hiu hắt, se lòng người ơi
Lên thuyền, bạn đã đi rồi
Còn tôi vẫn đứng trông vời cố nhân