26/03/2023 05:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ thượng biệt Triệu Tiên Chu
淇上別趙仙舟

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 02:34

 

Nguyên tác

相逢方一笑,
相送還成泣。
祖帳已傷離,
荒城復愁入。
天寒遠山淨,
日暮長河急。
解纜君已遙,
望君猶佇立。

Phiên âm

Tương phùng phương nhất tiếu,
Tương tống hoàn thành khấp.
Tổ trướng[1] dĩ thương ly,
Hoang thành phục sầu nhập.
Thiên hàn viễn sơn tĩnh,
Nhật mộ trường hà cấp.
Giải lãm quân dĩ dao,
Vọng quân do tồn lập.

Dịch nghĩa

Gặp nhau vừa mới tươi cười một tiếng
Tiễn nhau đã thành ra khóc ròng
Nơi chia tay vốn đã thương cảm
Thành hoang lại phải buồn khổ trở về lại
Trời lạnh, núi xa xa yên tĩnh
Chiều về nước sông chảy xiết
Bạn đã nhổ neo đi xa rồi
Trông ngóng bạn còn đứng sững sờ ở đó

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Gặp nhau vừa mới cười xoà,
Đưa nhau thoắt đã lệ sa đầm dề.
Cao đình thương nỗi biệt ly,
Lại buồn thui thủi trở về thành hoang.
Xa xa trời lạnh núi quang,
Nước sông tối đến chảy càng xiết mau.
Nhổ sào thuyền đã đi lâu,
Vẫn còn đứng sững trông nhau thẫn thờ.
Tiêu đề bài này có bản chép là Hà thượng tống Triệu Tiên Chu 河上送趙仙舟.

Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
[1] Là chỗ tế thần, khi sắp lên đường đi xa, rồi đặt tiệc tiễn biệt ở trong màn tế ấy. Vậy tổ trướng đồng nghĩa với chữ cao đình là nơi tiễn biệt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Kỳ thượng biệt Triệu Tiên Chu