長安秋望

雲物淒涼拂署流,
漢家宮闕動高秋。
殘星幾點雁橫塞,
長笛一聲人倚樓。
紫艷半開籬菊靜,
紅衣落盡渚蓮愁。
鱸魚正美不歸去,
空戴南冠學楚囚。

 

Trường An thu vọng

Vân vật thê lương phất thự lưu,
Hán gia cung khuyết động cao thu.
Tàn tinh kỷ điểm nhạn hoành tái,
Trường địch nhất thanh nhân ỷ lâu.
Tử diễm bán khai ly cúc tĩnh,
Hồng y lạc tận chử liên sầu.
Lư ngư chính mỹ bất quy khứ,
Không đới nam quan học Sở tù.

 

Dịch nghĩa

Mây trời, vạn vật, thê lương trôi lướt qua những toà dinh thự,
Cung khuyết nhà Hán thấp thoáng, chập chờn trong trời cao mùa thu.
Vài điểm sao sắp tàn, nhạn bay ngang quan ải,
Một tiếng sáo vang lên, người đứng tựa lầu.
Trong lặng lẽ âm thầm, rào cúc chớm nở vài đoá màu tía thật đẹp,
Lớp áo hồng bên ngoài đã rụng hết; đoá sen bên bến nước buồn bã.
Chính lúc này là lúc cá Lư đang ngon mà chẳng trở về được,
Sao cứ đội mũ của phương nam, học làm người tù nước Sở.


Bài thơ này còn có tựa là Trường An vãn thu 長安晚秋.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Tứ @www.maihoatrang.com

Dinh thự đìu hiu mây lướt ngang
Trời thu thấp thoáng Hán cung vàng
Nhạn băng ải vắng sao vừa lặn
Người tựa lầu son sáo khẽ vang
Lặng lẽ rào thưa chòm cúc nở
Buồn buồn bến nước cánh sen tàn
Cá Lư đang độ về không được
Tù Sở học đòi đội nón Nam.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Ảm đạm trời thu điểm ánh thiều
Hán Cung lồng lộng gió phiêu phiêu
Lưa thưa sao sớm vờn chân nhạn
Réo rắt lầu khuya lộng sáo diều
Cúc nở hoa phô vườn thắm sắc
Sen tàn nhụy úa bến đìu hiu
Sông quê mùa cá, chưa về xứ
Đày đọa phương người, phận hẩm hiu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Mây phất phơ trôi lướt sáng vào
Chập chờn cung Hán cõi thu cao
Vài ngôi sao nhạt nhạn qua ải
Một tiếng sáo vang người tựa lầu
Sắc tím hé tươi rào cúc lặng
Áo hồng trút hết bến sen sầu
Cá lư ngon vị về không được
Chỉ học ai kia đội mũ tù

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Các dinh cảnh vật buồn rầu,
Trong cung nhà Hán đượm mầu thu sang.
Sao tàn, ải, nhạn bay ngang,
Sáo ngân, người tựa lan can bên lầu.
Trước rào, cúc tía tươi mầu,
Cánh hồng rụng hết, sen sầu bến thu.
Chưa về, cá vược đương mùa,
Đội như nón Sở người tù phương nam...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây hình vật trôi qua dinh thự
Cung Hán triều sinh động trong thu
Sao tàn nhạn ải bay vù
Sáo dài vẳng tiếng người nghe tựa lầu
Trong tịch mịch cúc gần rào nở
Cánh hồng rơi sen quả buồn so
Không về được, thèm cá lư
Mũ miền nam đội học tù Sở xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thê lương dinh thự cảnh mây trôi
Thu động Hán cung phủ mịt trời.
Từ ải nhạn về sao chấm nhỏ
Tựa lầu người lắng sáo ngân dài.
Cúc rào màu tía âm thầm nở
Sen bến áo hồng lã chã rơi.
Lúc cá ngư ngon về chẳng được,
Mũ nam tù Sở học đua đòi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Cảnh vật thê lương trắng một màu,
Đền đài cung điện vút đêm thu.
Sao tàn lác đác nhạn qua ải,
Sáo trỗi vi vu khách dựa lầu.
Rào tía mới khoe đài cúc lặng,
Ao hồng đã trút áo sen sầu.
Cá quê đang béo chưa về được,
Vò võ tha hương ngóng Sở Châu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Trước cửa mây bay lạnh lẽo màu,
Xa trông cung khuyết một trời thâu;
Sao tàn lác đác nhàn qua ải,
Địch thổi vo ve khách tựa lầu;
Cúc hé nhị hồng xa bụi nhiễm,
Sen rơi cánh tía khổ sương rầu;
Cả lư ao ước không về đặng,
Hổ đội nam quan lối Sở tù.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời