Trăng hoa mình tạm đứng bên nhau
Buồn thiếp chẳng được theo
Mà khi giấc mộng vừa dứt
Chỉ thấy trăng hoa sầu
Hoa còn mãi
Trăng vẫn đấy
Mình yêu nhau
Thiếp nguyện biến thành
Muôn vàn tơ liễ
Đón xuân rì rào

tửu tận tình do tại