Một sớm yên vui cưỡi ngựa về
Hơi rượu còn đê mê
Đêm qua mưa nhỏ vừa ngớt
Nghiêng gió én xập xè

Núi dằng dặc
Sông không bến
Đường xa ghê
Tiễn xuan thắm thiết
Tình quê biền biệt
Gửi liễu bay đi

tửu tận tình do tại