02/03/2021 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tố trung tình - Tống xuân
訴衷情-送春

Tác giả: Mặc Kỳ Vịnh - 万俟詠

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/09/2014 22:09

 

Nguyên tác

一鞭清曉喜還家,
宿醉困流霞。
夜來小雨新霽,
雙燕舞風斜。

山不盡,
水無涯,
望中賒。
送春滋味,
念遠情懹,
分付楊花。

Phiên âm

Nhất tiên thanh hiểu hỉ hoàn gia,
Túc tuý khốn lưu hà[1].
Dạ lai tiểu vũ tân tễ,
Song yến vũ phong tà.

Sơn bất tận,
Thuỷ vô nhai,
Vọng trung xa.
Tống xuân tư vị,
Niệm viễn tình hoài,
Phân phó dương hoa.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Một sớm yên vui cưỡi ngựa về
Hơi rượu còn đê mê
Đêm qua mưa nhỏ vừa ngớt
Nghiêng gió én xập xè

Núi dằng dặc
Sông không bến
Đường xa ghê
Tiễn xuan thắm thiết
Tình quê biền biệt
Gửi liễu bay đi
[1] Tên một thứ rượu quý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mặc Kỳ Vịnh » Tố trung tình - Tống xuân