07/07/2022 11:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tố trung tình
訴衷情

Tác giả: Trương Tiên - 張先

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2014 00:13

 

Nguyên tác

花前月下暫相逢。
苦恨阻從容。
何況酒醒夢斷,
花謝月朦朧。
花不盡,
月無窮。
兩心同。
此時願作,
楊柳千絲,
絆惹春風。

Phiên âm

Hoa tiền nguyệt hạ tạm tương phùng.
Khổ hận trở thung dung.
Hà huống tửu tỉnh mộng đoạn,
Hoa tạ nguyệt mông lung.
Hoa bất tận,
Nguyệt vô cùng.
Lưỡng tâm đồng.
Thử thì nguyện tác,
Dương liễu thiên ty,
Bạn nhạ xuân phong.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trăng hoa mình tạm đứng bên nhau
Buồn thiếp chẳng được theo
Mà khi giấc mộng vừa dứt
Chỉ thấy trăng hoa sầu
Hoa còn mãi
Trăng vẫn đấy
Mình yêu nhau
Thiếp nguyện biến thành
Muôn vàn tơ liễ
Đón xuân rì rào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tiên » Tố trung tình