感春(不覺悠悠過)

不覺悠悠過,
東風換故年。
青春消霰雪,
白日滿山川。
草綠飄梅地,
江平去雁天。
故園桃李動,
東望每依然。

 

Cảm xuân (Bất giác du du quá)

Bất giác du du quá,
Đông phong hoán cố niên.
Thanh xuân tiêu tán tuyết,
Bạch nhật mãn sơn xuyên.
Thảo lục phiêu mai địa,
Giang bình khứ nhạn thiên.
Cố viên đào lý động,
Đông vọng mỗi y nhiên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tìm đâu ngày tháng đã qua
Gió đông thổi mất, đâu là năm xưa
Xuân xanh tan hết tuyết mưa
Trời quang ngày cũng ấm thừa núi sông
Mai bay cỏ lục ngoài đồng
Trời trong sông lặng nhạn hồng bay đi
Vườn xưa đào lý sân si
Phía đông nhìn lại cảnh y ngày nào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không dè xuân bao la quá đỗi
Gió đông đà thay đổi năm qua
Xuân xanh tan hết tuyết thừa
Sáng chưng nắng đẹp chan hoà núi sông
Cỏ xanh hoa mai vòng xuống đất
Sông yên bình nhạn góc trời bay
Vườn xưa đào mận động lay
Phương đông không thấy đổi thay khi nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời