15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 07:32

北鄰賣餅兒每五鼓未旦即遶街呼賣雖大寒烈風廢而時略不少差也因為作詩且有所警示秬秸

城頭月落霜如雪,
樓頭五更聲欲絕。
捧盤出戶歌一聲,
市樓東西人未行。
北風吹衣射我餅,
不憂衣單憂餅冷。
業無高卑志當堅,
男兒有求安得閒。

 

Bắc lân mại bính nhi mỗi ngũ cổ vị đán tức nhiễu nhai hô mại, tuy đại hàn liệt phong phế nhi thì lược bất thiểu sai dã, nhân vị tác thi thả hữu sở cảnh thị cự kiết

Thành đầu nguyệt lạc sương như tuyết,
Lâu đầu ngũ canh thanh dục tuyệt.
Bổng bàn xuất hộ ca nhất thanh,
Thị lâu đông tây nhân vị hành.
Bắc phong xuy y xạ ngã bính,
Bất ưu y đan ưu bính lãnh.
Nghiệp vô cao ty chí đương kiên,
Nam nhi hữu cầu an đắc nhàn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Đầu thành trăng lặn sương như tuyết
Bên lầu trống đã điểm canh năm
Bê mâm ra cửa hát một khúc
Đông tây hàng xóm vẫn vắng tanh
Gió bấc qua áo thổi vào bánh
Chẳng sợ áo đơn sợ bánh lạnh
Nghề không sang hèn miễn chí bền
Tài trai sao nỡ ngồi nơi rảnh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sương tuyết pha đầu thành trăng lặn
Trống canh năm vừa vặn phát âm
Rời nhà cất tiếng bưng mâm
Phố phường yên lặng tây đông không người
Gió bấc thổi không ngơi áo bánh
Áo không lo, sợ bánh nguội thôi
Sang hèn nghề nghiệp ai cười
Chí bền là chính, trai ai cầu nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời