09/03/2021 08:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc lân mại bính nhi mỗi ngũ cổ vị đán tức nhiễu nhai hô mại, tuy đại hàn liệt phong phế nhi thì lược bất thiểu sai dã, nhân vị tác thi thả hữu sở cảnh thị cự kiết
北鄰賣餅兒每五鼓未旦即遶街呼賣雖大寒烈風廢而時略不少差也因為作詩且有所警示秬秸

Tác giả: Trương Lỗi - 張耒

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 07:32

 

Nguyên tác

城頭月落霜如雪,
樓頭五更聲欲絕。
捧盤出戶歌一聲,
市樓東西人未行。
北風吹衣射我餅,
不憂衣單憂餅冷。
業無高卑志當堅,
男兒有求安得閒。

Phiên âm

Thành đầu nguyệt lạc sương như tuyết,
Lâu đầu ngũ canh thanh dục tuyệt.
Bổng bàn xuất hộ ca nhất thanh,
Thị lâu đông tây nhân vị hành.
Bắc phong xuy y xạ ngã bính,
Bất ưu y đan ưu bính lãnh.
Nghiệp vô cao ty chí đương kiên,
Nam nhi hữu cầu an đắc nhàn.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Đầu thành trăng lặn sương như tuyết
Bên lầu trống đã điểm canh năm
Bê mâm ra cửa hát một khúc
Đông tây hàng xóm vẫn vắng tanh
Gió bấc qua áo thổi vào bánh
Chẳng sợ áo đơn sợ bánh lạnh
Nghề không sang hèn miễn chí bền
Tài trai sao nỡ ngồi nơi rảnh
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Lỗi » Bắc lân mại bính nhi mỗi ngũ cổ vị đán tức nhiễu nhai hô mại, tuy đại hàn liệt phong phế nhi thì lược bất thiểu sai dã, nhân vị tác thi thả hữu sở cảnh thị cự kiết