邊上

戍樓吹角起征鴻,
獵獵寒旌背晚風。
千里暮煙愁不盡,
一川秋草恨無窮。
山河慘澹關城閉,
人物蕭條市井空。
只此旅魂招未得,
更堪回首夕陽中。

 

Biên thượng

Thú lâu xuy giốc khởi chinh hồng,
Liệp liệp hàn tinh bối vãn phong.
Thiên lý mộ yên sầu bất tận,
Nhất xuyên thu thảo hận vô cùng.
Sơn hà thảm đạm quan thành bế,
Nhân vật tiêu điều thị tỉnh không.
Chỉ thử lữ hồn chiêu vị đắc,
Cánh kham hồi thủ tịch dương trung.

 

Dịch nghĩa

Tù và thổi ở vọng gác làm chim hồng bay lên
Hàng cờ lạnh bay phần phật trong gió chiều
Ngàn dặm sương khói buồn bất tận
Một thảo nguyên cỏ thu oán vô cùng
Núi sông buồn thảm thành ải đóng chặt
Người vật thưa thớt chợ giếng trống không
Chỉ có mảnh hồn lữ thứ gọi chưa trở về
Trong bóng chiều quay đầu lại (để khỏi nhìn cảnh biên ải buồn).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Tù và trổi hồng bay vọng gác
Hàng quân kỳ phần phật gió rung
Sương chiều ngàn dặm buồn tênh
Thảo nguyên cỏ úa hờn lên khắp trời
Thành ải khóa sầu khơi biên ải
Người vật không, chợ bãi trống trơn
Những hồn lữ thứ cô đơn
Trong chiều gọi mãi chập chờn sương rơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim hồng bay vọng canh thổi giốc
Hàng cờ lay phần phật gió chiều
Dặm ngàn sương khói buồn hiu
Thảo nguyên ai oán cỏ thu úa vàng
Núi sông buồn ải thành đóng chặt
Người vật thưa chợ đất trống không
Chưa về lữ thứ chiêu hồn
Quay đầu nhìn lại hoàng hôn xuống dần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời