15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Ngũ đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Động Đình hồ (31) mùa thu (324)

Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 06:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/11/2006 06:56

秋晚過洞庭

征帆初掛酒初酣,
暮景離情兩不堪。
千里晚霞雲夢北,
一洲霜橘洞庭南。
溪風送雨過秋寺,
澗石驚龍落夜潭。
莫把羈魂吊湘魄,
九疑愁絕鎖煙嵐。

 

Thu vãn quá Động Đình

Chinh phàm sơ quải tửu sơ hàm,
Mộ cảnh ly tình lưỡng bất kham.
Thiên lý vãn hà Vân Mộng bắc,
Nhất châu sương quất Động Đình nam.
Khê phong tống vũ qua thu tự,
Giản thạch kinh long lạc dạ đàm.
Mạc bả ki hồn điếu Tương phách,
Cửu Nghi sầu tuyệt tỏa yên lam.

 

Dịch nghĩa

Buồm vừa treo lên, rượu uống cũng tạm thỏa thích
Cảnh chiều và tình  ý biệt ly, cả hai không kham được
Ráng chiều trải ngàn dặm bờ bắc đầm Vân Mộng
Cây quật trong sương đầy một bãi phía nam hồ Động Đình
Gió từ khe thổi đem mưa qua khỏi chùa thu
Đá dưới suối  làm kinh động rồng lạc xuống đầm đêm
Đừng đem hồn cương ngựa đi thăm viếng phách Tương thần
Rặng Cửu Nghi sầu muộn đã bế khí núi lam.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Buồm mới treo rượu vừa vui chén
Chiều thì buồn lòng nặng chia tay
Ráng hồng Vân Mộng trải dài
Động Đình cạnh bãi quật đầy trong sương
Gió khe đẩy mưa vương chùa các
Đá suối đưa rồng lạc xuống đầm
Phách Tương, hồn tục chớ thăm
Cửu Nghi sầu khóa chết tầm khói lam.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buồm kéo lên rượu vừa say khướt
Cảnh và tình ly biệt khó kham
Quất sương hồ Động bãi nam
Ráng đầm Vân mộng dặm ngàn bắc phương
Gió từ khe mưa vương chùa rộng
Đá suối làm kinh động rồng đêm
Hồn cương đừng viếng phách Tương
Cửu Nghi sầu tận khói lam khoá rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Buồm mới treo lên rượu tạm say
Chẳng kham chiều xuống cảnh chia tay.
Ráng Vân Mộng bắc dài ngàn dặm
Sương Động Đình nam bãi quất đầy.
Gió thổi mưa thu giăng gác tự
Rồng kinh đá suối lặn đầm ngay.
Viếng Tương phách chẳng cầm cương ngựa
Sầu Cửu Nghi tràn khói núi bay.

15.00
Trả lời