Đỉnh tháp mùa thu lãng đãng bay
Lá vàng chao giữa gió heo may
Sóng gợn Hồ Gươm lồng bóng tháp
Dịu dàng Thê Húc ánh trăng say

Lững thững em ơi đường lắm ngả
Hút hồn tôi dõi bóng xôn xao
Áo ai bay thoảng qua miền sáng
Để bước chân tôi lạc chốn nào


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Lê Xuân Thọ phổ nhạc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]