Con đường hoàng hoa
Em mang hài lục

Con đường bạch cúc
Em mang hài hồng

Con đường sầu đông
Em đi guốc tía
Anh ngồi thấm thía

Cội sầu trổ bông!


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006