18/08/2022 20:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vãn quá Động Đình
秋晚過洞庭

Tác giả: Trương Bí - 張泌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 06:55

 

Nguyên tác

征帆初掛酒初酣,
暮景離情兩不堪。
千里晚霞雲夢北,
一洲霜橘洞庭南。
溪風送雨過秋寺,
澗石驚龍落夜潭。
莫把羈魂吊湘魄,
九疑愁絕鎖煙嵐。

Phiên âm

Chinh phàm sơ quải tửu sơ hàm,
Mộ cảnh ly tình lưỡng bất kham.
Thiên lý vãn hà Vân Mộng[1] bắc,
Nhất châu sương quất Động Đình nam.
Khê phong tống vũ qua thu tự,
Giản thạch kinh long lạc dạ đàm.
Mạc bả ki hồn điếu Tương phách,
Cửu Nghi[2] sầu tuyệt tỏa yên lam.

Dịch nghĩa

Buồm vừa treo lên, rượu uống cũng tạm thỏa thích
Cảnh chiều và tình  ý biệt ly, cả hai không kham được
Ráng chiều trải ngàn dặm bờ bắc đầm Vân Mộng
Cây quật trong sương đầy một bãi phía nam hồ Động Đình
Gió từ khe thổi đem mưa qua khỏi chùa thu
Đá dưới suối  làm kinh động rồng lạc xuống đầm đêm
Đừng đem hồn cương ngựa đi thăm viếng phách Tương thần
Rặng Cửu Nghi sầu muộn đã bế khí núi lam.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Buồm mới treo rượu vừa vui chén
Chiều thì buồn lòng nặng chia tay
Ráng hồng Vân Mộng trải dài
Động Đình cạnh bãi quật đầy trong sương
Gió khe đẩy mưa vương chùa các
Đá suối đưa rồng lạc xuống đầm
Phách Tương, hồn tục chớ thăm
Cửu Nghi sầu khóa chết tầm khói lam.
[1] Đầm Vân Mộng gần hồ Động Đình, phía nam huyện An Lục, tỉnh Hồ Nam.
[2] Tức núi Thương Ngô, vì có 9 ngọn giống nhau nên được gọi là Cửu Nghi, ở phía nam huyện Ninh Viễn, tỉnh Hồ Nam. Xưa vua Thuấn đi tuần du phương nam, đụng độ với người Bách Việt bị chết chôn tại núi Cửu Nghi. Hai bà vợ vua Thuấn là Nga Hoàng và Nữ Anh đi tìm, bị chết đuối ở sông Tương, có miếu thờ, được gọi là Tương phi hoặc nữ thần sông Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Bí » Thu vãn quá Động Đình