Đài Cô Tô trăng tròn vành vạnh,
Dưới chân đài róc rách nước khe.
Lặn xuống tây rồi trăng mọc lại,
Chảy về đông nước có trở về?

tửu tận tình do tại