Từ chàng khuất cuối dặm trường
Lầu cao quạnh quẽ bước thường ngại chân
Bên lầu dương liễu xanh gần
Một màu mơn mởn bao ngần xót xa

tửu tận tình do tại