雁門胡人歌

高山代郡東接燕,
雁門胡人家近邊。
解放胡鷹逐塞鳥,
能將代馬獵秋田。
山頭野火寒多燒,
霧裏孤峰濕作煙。
聞道遼西無鬥戰,
時時醉向酒家眠。

 

Nhạn Môn Hồ nhân ca

Cao sơn Đại quận đông tiếp Yên,
Nhạn Môn Hồ nhân gia cận biên.
Giải phóng Hồ ưng trục tái điểu,
Năng tương đại mã liệp thu điền.
Sơn đầu dã hoả hàn đa thiêu,
Vụ lý cô phong thấp tác yên.
Văn đạo Liêu Tây vô đấu chiến,
Thì thì tuý hướng tửu gia miên.

 

Dịch nghĩa

Núi cao trong quận Đại tiếp giáp với nước Yên cũ,
Nhà của người Hồ trong Nhạn Môn ở gần biên giới.
Họ thường thả chim ó đuổi theo các loài chim nơi biên cảnh,
Dùng chim ưng thay ngựa săn bắt trong ruộng đồng vào mùa thu.
Trên đầu núi lạnh thấp thoáng ánh lửa đốt đồng cỏ,
Mây thấp ẩm ướt trên ngọn núi chơ vơ tạo thành sương khói.
Nghe nói ở Liêu Tây không có giao tranh,
Lâu lâu tới quán rượu, uống say rồi ngủ gục luôn.


Nhạn Môn nay là huyện Đại, tỉnh Sơn Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giáp đất Yên núi cao quận Đại
Nhà người Hồ gần ải Nhạn Môn
Họ thường thả ó săn muông
Dùng chim thay ngựa trên đường đi săn
Trên đầu núi đồng hoang lửa đốt
Núi chơ vơ mây thấp thay sương
Bờ Liêu Tây, không chiến trường
Lân la quán rượu, say thường ngủ luôn

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quận Đại núi cao giáp nước Yên,
Nhà Hồ cửa Nhạn ở gần biên.
Đuổi chim thả ó nơi biên cảnh,
Thay ngựa dùng ưng trong ruộng đồng.
Ánh lửa đốt đồng trông thấp thoáng,
Núi trơ mây thấp khói sương lồng.
Liêu Tây chiến trận không nghe nói,
Quán rượu tới lâu say thật lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời