05/12/2022 16:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạn Môn Hồ nhân ca
雁門胡人歌

Tác giả: Thôi Hiệu - 崔顥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2014 14:21

 

Nguyên tác

高山代郡東接燕,
雁門胡人家近邊。
解放胡鷹逐塞鳥,
能將代馬獵秋田。
山頭野火寒多燒,
霧裏孤峰濕作煙。
聞道遼西無鬥戰,
時時醉向酒家眠。

Phiên âm

Cao sơn[1] Đại quận đông tiếp Yên[2],
Nhạn Môn Hồ nhân gia cận biên.
Giải phóng Hồ ưng trục tái điểu,
Năng tương đại mã liệp thu điền.
Sơn đầu dã hoả[3] hàn đa thiêu,
Vụ lý cô phong thấp tác yên.
Văn đạo Liêu Tây vô đấu chiến,
Thì thì tuý hướng tửu gia miên.

Dịch nghĩa

Núi cao trong quận Đại tiếp giáp với nước Yên cũ,
Nhà của người Hồ trong Nhạn Môn ở gần biên giới.
Họ thường thả chim ó đuổi theo các loài chim nơi biên cảnh,
Dùng chim ưng thay ngựa săn bắt trong ruộng đồng vào mùa thu.
Trên đầu núi lạnh thấp thoáng ánh lửa đốt đồng cỏ,
Mây thấp ẩm ướt trên ngọn núi chơ vơ tạo thành sương khói.
Nghe nói ở Liêu Tây không có giao tranh,
Lâu lâu tới quán rượu, uống say rồi ngủ gục luôn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giáp đất Yên núi cao quận Đại
Nhà người Hồ gần ải Nhạn Môn
Họ thường thả ó săn muông
Dùng chim thay ngựa trên đường đi săn
Trên đầu núi đồng hoang lửa đốt
Núi chơ vơ mây thấp thay sương
Bờ Liêu Tây, không chiến trường
Lân la quán rượu, say thường ngủ luôn
Nhạn Môn nay là huyện Đại, tỉnh Sơn Tây.

[1] Chỉ núi Câu Chú trong quận Đại.
[2] Tên nước cũ thời Xuân Thu - Chiến Quốc, nay là tỉnh Hà Bắc.
[3] Người Hồ đi săn, thường đốt cháy đồng hoang, đặng muông thú không có nơi ẩn náu dễ săn bắt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Hiệu » Nhạn Môn Hồ nhân ca