神符遇雨

大風忽起雨冥冥,
灓沃船頭似建瓴。
雲霧過江昏草木,
波濤翻海鼓雷霆。
農夫卻笠倚山館,
行客維舟上野亭。
何啻洞庭三五月,
魚龍吹浪水雲腥。

 

Thần Phù ngộ vũ

Đại phong hốt khởi vũ minh minh,
Lâu ốc thuyền đầu tự kiến linh.
Vân vụ quá giang hôn thảo mộc,
Ba đào phiên hải cổ lôi đình.
Nông phu khước lạp y sơn quán,
Hành khách duy chu thướng dã đình.
Hà thí Động Đình tam ngũ nguyệt,
Ngư long xuy lãng thuỷ vân tinh.

 

Dịch nghĩa

Gió to bỗng nổi dậy, mưa lào xào,
Gội xối xả vào đầu thuyền giống như dốc bình nước xuống.
Mây mù qua sông mờ khuất cỏ cây,
Làn sóng lật biển động vang sấm sét.
Nông phu bỏ nón ra, náu trong quán dưới núi,
Hành khách buộc thuyền lại, lên trú trong đình đồng nội.
Khác nào ở hồ Động Đình hồi tháng ba tháng năm,
Cá và rồng dượt sóng lên khiến mây nước đượm mùi tanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Gió to chợt cuốn, đổ mưa nhanh,
Xối xả đầu thuyền tựa dốc bình.
Mây lượn qua sông mờ thảo mộc,
Sóng dâng nghiêng biển dấy lôi đinh.
Nông phu bỏ nón nương trong quán,
Hành khách neo thuyền ẩn dưới đình.
Chả khác Động Đình khi nước lũ,
Cá rồng dượt sóng, nước mây tanh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bỗng vùng gió cuốn mưa nhanh
Đầu thuyền xối xả tựa bình nước tuôn
Sóng xô lật biển sấm rền
Mây sông che khuất muôn tầm cỏ cây
Ẩn mình quán núi nông phu
Buộc neo thuyền khách lánh nơi dã đình
Khác nào hồ Động tháng năm
Cá rồng vọt sóng làm tanh mây trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời