03/12/2021 23:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thần Phù ngộ vũ
神符遇雨

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2011 20:24

 

Nguyên tác

大風忽起雨冥冥,
灓沃船頭似建瓴。
雲霧過江昏草木,
波濤翻海鼓雷霆。
農夫卻笠倚山館,
行客維舟上野亭。
何啻洞庭三五月,
魚龍吹浪水雲腥。

Phiên âm

Đại phong hốt khởi vũ minh minh,
Lâu ốc thuyền đầu tự kiến linh.
Vân vụ quá giang hôn thảo mộc,
Ba đào phiên hải cổ lôi đình.
Nông phu khước lạp y sơn quán,
Hành khách duy chu thướng dã đình.
Hà thí Động Đình tam ngũ nguyệt,
Ngư long xuy lãng thuỷ vân tinh.

Dịch nghĩa

Gió to bỗng nổi dậy, mưa lào xào,
Gội xối xả vào đầu thuyền giống như dốc bình nước xuống.
Mây mù qua sông mờ khuất cỏ cây,
Làn sóng lật biển động vang sấm sét.
Nông phu bỏ nón ra, náu trong quán dưới núi,
Hành khách buộc thuyền lại, lên trú trong đình đồng nội.
Khác nào ở hồ Động Đình hồi tháng ba tháng năm,
Cá và rồng dượt sóng lên khiến mây nước đượm mùi tanh.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Gió to chợt cuốn, đổ mưa nhanh,
Xối xả đầu thuyền tựa dốc bình.
Mây lượn qua sông mờ thảo mộc,
Sóng dâng nghiêng biển dấy lôi đinh.
Nông phu bỏ nón nương trong quán,
Hành khách neo thuyền ẩn dưới đình.
Chả khác Động Đình khi nước lũ,
Cá rồng dượt sóng, nước mây tanh.
Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Thần Phù ngộ vũ