玉階怨

夕殿下珠帘,
流螢飛復息。
長夜縫羅衣,
思君此何极。

 

Ngọc giai oán

Tịch điện hạ châu liêm,
Lưu huỳnh phi phục tức.
Trường dạ phùng la y,
Tư quân thử hà cực.

 

Dịch nghĩa

Điện tối đã cuốn rèm châu,
Đom đóm bay rồi lại đậu.
Suốt đêm dài may áo,
Nhớ quân vương vô hạn.


Ngọc giai oán (nỗi oán nơi thềm ngọc) là tên một điệu nhạc phủ, thuộc Sở điệu khúc. Bài này dùng đề tựa của nhạc phủ và thơ tả nỗi oán của người cung nữ trong cung lâu ngày không được gặp vua, suốt đêm dài không ngủ để may áo, nhìn sang điện vua thì đã cuốn rèm đi ngủ, chỉ còn lại đom đóm bay qua lại.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Điện tối cuốn rèm châu,
Đom đóm bay qua lại.
Đêm dài dệt la y,
Nhớ quân vương vô hạn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Điện vắng buông rèm châu
Đom đóm bay lại đậu
Đêm dài đem áo khâu
Nhớ chàng bao sầu não

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời