06/12/2021 10:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc giai oán
玉階怨

Tác giả: Tạ Diễu - 謝眺

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2008 10:45

 

Nguyên tác

夕殿下珠帘,
流螢飛復息。
長夜縫羅衣,
思君此何极。

Phiên âm

Tịch điện hạ châu liêm,
Lưu huỳnh phi phục tức.
Trường dạ phùng la y,
Tư quân thử hà cực.

Dịch nghĩa

Điện tối đã cuốn rèm châu,
Đom đóm bay rồi lại đậu.
Suốt đêm dài may áo,
Nhớ quân vương vô hạn.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Điện tối cuốn rèm châu,
Đom đóm bay qua lại.
Đêm dài dệt la y,
Nhớ quân vương vô hạn.
Ngọc giai oán (nỗi oán nơi thềm ngọc) là tên một điệu nhạc phủ, thuộc Sở điệu khúc. Bài này dùng đề tựa của nhạc phủ và thơ tả nỗi oán của người cung nữ trong cung lâu ngày không được gặp vua, suốt đêm dài không ngủ để may áo, nhìn sang điện vua thì đã cuốn rèm đi ngủ, chỉ còn lại đom đóm bay qua lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Diễu » Ngọc giai oán