送別賦-得關山月

關山秋夜月明時,
影入離筵動客悲。
明日五更殘夢覺,
平分兩地照相思。

 

Tống biệt - Phú đắc Quan san nguyệt

Quan sơn thu dạ nguyệt minh thì,
Ảnh nhập ly diên động khách bi.
Minh nhật ngũ canh tàn mộng giác,
Bình phân lưỡng địa chiếu tương ti (tư).

 

Dịch nghĩa

Nơi đèo ải, đêm thu, lúc trăng sáng
Bóng soi vào tiệc tiễn đưa, động lòng khách buồn rầu
Ngày mai, giấc mộng năm canh tàn, tỉnh thức
Chia đều hai mảnh đất, rọi nỗi nhớ mong nhau

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Đèo ải, trăng rằm dãi tối thu
Bóng vào tiệc tiễn khách vương sầu
Sáng mai, hồn mộng năm canh tỉnh
Hai nẻo soi đều nỗi nhớ nhau


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, NXB Thuận Hoá, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm thu, đèo ải bóng trăng ngần
Soi tiễn đưa ai, khách chạnh lòng
Mai sáng canh tàn khi tỉnh giấc
Chia đều hai chốn nỗi sầu mong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trăng soi quan ải sáng đêm thâu
Bóng nhập tiệc đưa khách dạ sầu
Ngày nọ, năm canh tàn mộng tỉnh
Chia hai miền chiếu nhớ mong nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mùa thu quan ải trăng đêm thâu,
Tiệc tiễn bóng soi động khách sầu.
Canh mộng mai ngày tàn tỉnh thức,
Hai miền soi sáng nhớ mong nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời