Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ, 53 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Tố Hữu (251 bài)
- Chế Lan Viên (574 bài)
- Võ Quảng (82 bài)
- Đinh Hùng (85 bài)
- Nguyễn Xuân Sanh (14 bài)
Tạo ngày 16/02/2024 07:40 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 16/02/2024 08:05 bởi hongha83
Lương An (25/7/1920 - 2005) tên thật là Nguyễn Lương An, sinh tại Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị, mất tại TP Hồ Chí Minh, còn có bút danh Thạch Nam, Nguyễn Tài Lương. Ông học ở quê rồi vào học trường Quốc học Huế, tốt nghiệp thành chung, đang học tiếp ban tú tài thì tham gia Việt Minh (5-1945), khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám, ông công tác ở Uỷ ban hành chính Trung Bộ, rồi Uỷ ban hành chính tỉnh Quảng Trị. Từ đó, ông đã kinh qua nhiều cương vị công tác như hoạt động văn hoá văn nghệ trong Tỉnh uỷ, Mặt trận Liên Việt tỉnh Quảng Trị, rồi Liên khu uỷ 4 (1949), trưởng ban biên tập các báo Sinh hoạt văn hoá, Thống nhất (1958-1972), phó trưởng ty Văn hoá Quảng Trị (1973), uỷ viên thường trực Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Trị Thiên (1983) cho đến lúc nghỉ hưu (1984).

Tác…

 

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác