44.50
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
6 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 21/10/2010 01:07 bởi hongha83
Tôn Thất Thuyết 尊室說 (1835-1913) tự Bác Anh 博英, là đại thần theo xu hướng chủ chiến chống Pháp trong triều đình nhà Nguyễn. Ông là hậu duệ của Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần (1648-1687) thuộc dòng tộc Nguyễn Phúc ở Huế. Năm 1869, làm án sát Hải Dương, rồi Tán tương quân thứ Thái Nguyên rồi Tán lý quân thứ Sơn Hưng Tuyên. Năm 1873, cùng quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc đánh Pháp ở Ô Cầu Giấy, giết được sĩ quan chỉ huy Pháp là F. Garnier. Năm 1883, được sung vào Viện Cơ mật.

Vua Tự Đức mất, ông là một trong ba vị Phụ chính đại thần. Để thực hiện tinh thần chủ chiến, ông cùng với Phụ chính Nguyễn Văn Tường phế truất, bức tử và ám sát một số nhân vật thuộc phe phái khác và tôn Ưng Lịch mới 14 tuổi lên ngôi lấy niên hiệu là Hàm Nghi. Tháng 7-1885, chủ động tấn công Pháp ở Huế nhưng thất bại. Sau đó,…