15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Cầm Bá Thước (1)

Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2020 09:03

寄琹伯爍詩

萬里秋高牧馬平,
順流不下小舟輕。
青山綠水相迎處,
大海長江望遠情。
百姓勤王人自振,
一吾報國客猶行。
此遊若得天心助,
歸去南車徹好程。

 

Ký Cầm Bá Thước thi

Vạn lý thu cao Mục Mã bình,
Thuận lưu bất hạ tiểu chu khinh.
Thanh sơn lục thuỷ tương nghinh xứ,
Đại hải trường giang vọng viễn tình.
Bách tính cần vương nhân tự chấn,
Nhất ngô báo quốc khách do hành.
Thử du nhược đắc thiên tâm trợ,
Quy khứ Nam xa triệt hảo trình.

 

Dịch nghĩa

Vòm trời thu cao, bãi Mục Mã rộng phẳng vạn dặm
Dòng xuôi mà thuyền nhỏ nhẹ không xuống được
Hẹn đón nhau ở nơi non xanh nước biếc
Tình mong nhớ xa xôi bao la như biển rộng sông dài
Trăm họ nổi lên cần vương người người đều hăng hái
Riêng tôi một lòng lo báo nước vẫn còn là khách long đong ở ngoài
Chuyến đi này nếu được lòng trời giúp
Thì bánh xe trở về Nam sẽ đi thông suốt nhẹ nhàng


Cầm Bá Thước là người dân tộc Thái ở châu Thường Xuân, Thanh Hoá. Năm 1884, ông được cử làm bang biện hai châu Thường Xuân, Lang Chánh. Năm 1885, ông mộ quân kháng Pháp và sau tham gia khởi nghĩa của Tống Duy Tân. Năm 1895, ông bị bắt và bị giết.

Nguồn: Hợp tuyển thơ văn yêu nước: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Hữu

Mục Mã thu cao vạn dặm đồng
Thuyền con chở nhẹ khó xuôi dòng
Non xanh nước biếc nơi hò hẹn
Bể rộng sông dài nỗi ước mong
Trăm họ vì vua còn cố gắng
Một mình báo nước vẫn long đong
Phen này ví được lòng trời giúp
Trở gót về Nam lối hẳn thông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mục Mã trời thu vạn dặm đồng,
Thuyền dù nhỏ nhẹ khó xuôi dòng.
Non xanh nước biếc nơi chào đón,
Biển rộng sông dài thương nhớ mong.
Trăm họ cần vương hăng hái giúp,
Riêng tôi báo nước khách long đong.
Chuyến đi này nếu lòng trời tựa,
Xe trở về Nam lối nhẹ thông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời