雨中飛燕

何事亭臺胡不歸,
山邊風雨共飛飛。
綢繆一片丹心在,
欲向千尋碧洞依。

 

Vũ trung phi yến

Hà sự đình đài hồ bất quy?
Sơn biên phong vũ cộng phi phi.
Trù mâu nhất phiến đan tâm tại,
Dục hướng thiên tầm bích động y.

 

Dịch nghĩa

Làm sao lại không trở về chốn đình đài
Cứ bay lượn mãi ở sườn non trong cơn mưa gió
Vì vẫn mang một tấm lòng son vương vấn
Cho nên muốn tới nhờ động biếc tận nghìn tầm xa


Bài thơ chỉ việc rời kinh đô đưa vua Hàm Nghi ra vùng núi Quảng Bình - Hà Tĩnh, truyền chiếu Cần vương.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kiều Hữu Hỷ, Lã Xuân Mai

Sao không về ở chốn lâu đài
Mưa gió bên rừng cánh tả tơi
Một tấm lòng son lo vấn vít
Muốn lên nghìn trượng động cao chơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sao chẳng trở về nơi điện các
Bên rừng tơi tả gió mưa bay
Lòng son canh cánh luôn vương vít
Động biếc ngàn tầm muốn thoả chơi

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Văn Tấn

Sao không về chốn đình đài,
Trong mưa gió cứ bay hoài sườn non.
Vấn vương một mảnh lòng son,
Nghìn tầm động biếc hãy còn tìm bay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chẳng lại đình đài việc có lầm?
Bay cùng mưa gió núi xa xăm
Lòng son một dạ còn vương vấn
Động biếc muốn nương cách vạn tầm.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm sao không lại chốn đình đài,
Cứ lượn mãi non mưa gió dài.
Vì vẫn mang lòng son quấn quít,
Cho nên muốn tới động xa ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời