08/12/2022 09:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Cầm Bá Thước thi
寄琹伯爍詩

Tác giả: Tôn Thất Thuyết - 尊室說

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2020 09:03

 

Nguyên tác

萬里秋高牧馬平,
順流不下小舟輕。
青山綠水相迎處,
大海長江望遠情。
百姓勤王人自振,
一吾報國客猶行。
此遊若得天心助,
歸去南車徹好程。

Phiên âm

Vạn lý thu cao Mục Mã[1] bình,
Thuận lưu bất hạ tiểu chu khinh.
Thanh sơn lục thuỷ tương nghinh xứ,
Đại hải trường giang vọng viễn tình.
Bách tính cần vương nhân tự chấn,
Nhất ngô báo quốc khách do hành.
Thử du nhược đắc thiên tâm trợ,
Quy khứ Nam xa triệt hảo trình.

Dịch nghĩa

Vòm trời thu cao, bãi Mục Mã rộng phẳng vạn dặm
Dòng xuôi mà thuyền nhỏ nhẹ không xuống được
Hẹn đón nhau ở nơi non xanh nước biếc
Tình mong nhớ xa xôi bao la như biển rộng sông dài
Trăm họ nổi lên cần vương người người đều hăng hái
Riêng tôi một lòng lo báo nước vẫn còn là khách long đong ở ngoài
Chuyến đi này nếu được lòng trời giúp
Thì bánh xe trở về Nam sẽ đi thông suốt nhẹ nhàng

Bản dịch của Trần Lê Hữu

Mục Mã thu cao vạn dặm đồng
Thuyền con chở nhẹ khó xuôi dòng
Non xanh nước biếc nơi hò hẹn
Bể rộng sông dài nỗi ước mong
Trăm họ vì vua còn cố gắng
Một mình báo nước vẫn long đong
Phen này ví được lòng trời giúp
Trở gót về Nam lối hẳn thông
Cầm Bá Thước là người dân tộc Thái ở châu Thường Xuân, Thanh Hoá. Năm 1884, ông được cử làm bang biện hai châu Thường Xuân, Lang Chánh. Năm 1885, ông mộ quân kháng Pháp và sau tham gia khởi nghĩa của Tống Duy Tân. Năm 1895, ông bị bắt và bị giết.

Nguồn: Hợp tuyển thơ văn yêu nước: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976
[1] Tên đất thuộc TP Lạng Sơn ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thất Thuyết » Ký Cầm Bá Thước thi