馱馬有懷

傅重登高力轉疲,
悠悠前路未曾知。
歸來檢得家長物,
還是羲圖萬古遺。

 

Đà mã hữu hoài

Phụ trọng đăng cao lực chuyển bì,
Du du tiền lộ vị tằng tri.
Quy lai kiểm đắc gia trường vật,
Hoàn thị Hy đồ vạn cổ di.

 

Dịch nghĩa

Mang nặng, lên cao, sức mòn mỏi dần
Con đường dằng dặc, phía trước chưa hề biết
Trở về soát lại những vật đáng quý trong nhà
Vẫn chỉ là bức hà đồ của Phục Hy từ nghìn xưa để lại[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chu Thiên

Mang nặng lên cao nhọc mệt thay,
Đường dài dằng dặc chửa từng hay.
Khi về kiểm được đồ gia dụng,
Chính thực Hy đồ để lại đây.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mang nặng lên cao sức đã mòn
Đường dài phía trước chửa từng quen
Của nhà xem lại bao đồ quý
Còn bức Hy đồ vạn cổ truyền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mang nặng, lên cao, sức mỏi dần
Con đường dằng dặc, dạ phân vân.
Về nhà soát lại bao vật quý,
Vẫn bức Hy đồ của cổ nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời