07/10/2022 02:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đà mã hữu hoài
馱馬有懷

Tác giả: Tôn Thất Thuyết - 尊室說

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/06/2016 13:54

 

Nguyên tác

傅重登高力轉疲,
悠悠前路未曾知。
歸來檢得家長物,
還是羲圖萬古遺。

Phiên âm

Phụ trọng đăng cao lực chuyển bì,
Du du tiền lộ vị tằng tri.
Quy lai kiểm đắc gia trường vật,
Hoàn thị Hy đồ[1] vạn cổ di.

Dịch nghĩa

Mang nặng, lên cao, sức mòn mỏi dần
Con đường dằng dặc, phía trước chưa hề biết
Trở về soát lại những vật đáng quý trong nhà
Vẫn chỉ là bức hà đồ của Phục Hy từ nghìn xưa để lại

Bản dịch của Chu Thiên

Mang nặng lên cao nhọc mệt thay,
Đường dài dằng dặc chửa từng hay.
Khi về kiểm được đồ gia dụng,
Chính thực Hy đồ để lại đây.
Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976
[1] Bức hà đồ của vua Phục Hy. Tương truyền đời Phục Hy có con long mã hiện ra trên sông Hoàng Hà, trên lưng cõng bức đồ. Phục Hy dựa theo bức đồ đó mà đặt ra bát quái và chữ viết mở đầu cho văn minh Trung Quốc. Đây ý nói mang trách nhiệm nặng trên bước đường long đong lo việc phục quốc. Mặc dù tiền đồ còn xa, song cái có ý nghĩa nhất đối với tác giả vẫn là hy vọng bảo vệ được đất nước văn hiến của cha ông từ nghìn xưa để lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thất Thuyết » Đà mã hữu hoài