25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Nguyễn Quang Bích (2)

Đăng bởi hongha83 vào 13/06/2016 15:03

和阮光碧詩

精忠不忍棄西州,
制勝洮沱自古優。
獨挽孤軍馳遠塞,
共懷尺劍斬東流。
依稀北地遊鴻雁,
仿佛南風助馬牛。
報國丹心河岳在,
艱難相見鬢霜秋。

 

Hoạ Nguyễn Quang Bích thi

Tinh trung bất nhẫn khí Tây Châu,
Chế thắng Thao Đà tự cổ ưu.
Độc vãn cô quân trì viễn tái,
Cộng hoài xích kiếm trảm đông lưu.
Y hy bắc địa du hồng nhạn,
Phảng phất nam phong trợ mã ngưu.
Báo quốc đan tâm hà nhạc tại,
Gian nan tương kiến mấn sương thu.

 

Dịch nghĩa

Lòng trung nghĩa không nỡ bỏ Tây Châu
Đóng giữ để đánh thắng giặc từ xưa vẫn không đâu bằng vùng Thao Đà
Một mình đem đám quân đơn độc rong ruổi nơi ải xa
Cùng muốn đem thước gươm chém dòng nước xuôi về đông
Lẻ loi chim hồng nhạn chơi vơi nơi đất bắc
Phảng phất gió nam giúp cho ngựa trâu tìm được nhau
Lòng son lo báo nước có sông núi làm chứng
Khó khăn vất vả khi gặp nhau mái tóc đã nhuộm màu sương thu[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chu Thiên

Lòng trung không nỡ bỏ Tây Châu,
Giữ đất Thao Đà thắng bấy lâu.
Đem đám quân cô ngăn ải vắng,
Cầm ba thước kiếm chém dòng sâu.
Lẻ loi đất bắc chơi hồng nhạn,
Phảng phất nồm nam giúp ngựa trâu.
Báo nước lòng son sông núi rõ,
Gặp nhau sương nhuộm bạc phơ đầu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Lòng trung Tây Bắc dạ còn vương
Từ cổ Thao Đà chế địch phương
Đơn độc kéo quân xông ải ngoại
Tuốt gươm chém nước chảy đông dương
Gió Nam trâu ngựa nhờ mà gặp
Đất Bắc nhạn hồng lại khuất đường
Báo quốc lòng son sông núi vững
Gian nan mới gặp tóc thu sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời