竹葉酒

楚人汲漢水,
釀酒古宜城。
春風吹酒熟,
猶似漢江清。
耆舊何人在,
丘墳應已平。
惟餘竹葉在,
留此千古情。

 

Trúc diệp tửu

Sở nhân cấp Hán thuỷ,
Nhưỡng tửu Cổ Nghi thành.
Xuân phong xuy tửu thục,
Do tự Hán giang thanh.
Kỳ cựu hà nhân tại,
Khâu phần ứng dĩ bình.
Duy dư trúc diệp tại,
Lưu thử thiên cổ tình.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người đất Sở múc dòng sông Hán
Thành Cổ Nghi cất được rượu ngon
Gió xuân thổi làm cho rượu chín
Nước sông trong rượu sủi tăm trong
Những người ấy bây giờ đâu nhỉ
Chắc mộ phần đã bị san bằng
Còn lại đây rượu tên lá trúc
Ngàn năm qua tình dễ ai quên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hùng Cao

Người Sở múc dòng Hán
Cất rượu tại Cổ Nghi
Gió xuân ươm vị đượm
Hồn sông quyện vào ly
Người cũ giờ đâu thấy
Phần mộ cũng phẳng lì
Còn lại đây Trúc Diệp
Ngàn năm vẫn tình si

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người nước Sở múc dòng sông Hán,
Thành Cửu Nghi rượu chín, vị ngon.
Gió xuân sực nức hơi men,
Nước sông trong, khiến mùi thơm ngạt ngào.
Bóng người cũ giờ đây đã khuất,
Phần mộ xưa nếp đất phẳng lỳ.
Vẫn còn lá trúc nơi đây,
Ngàn năm chung mối tình hoài, còn lưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời