Dưới đây là các bài dịch của Hùng Cao. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cấp giang tiên trà (Tô Thức): Bản dịch của Hùng Cao

Nước chảy, cần đun nước chảy nhanh
Ghành câu múc xuống lấy trong lành
Bầu căng chứa nguyệt gom xuân biếc
Gáo nhẹ phân dòng cuốn dạ thanh
Tựa tuyết bồng bềnh sương thổi lại
Như tùng ríu rít gió đùa quanh
Khô lòng chẳng dễ từ ba chén
Dỏng ngóng thành khua tiếng đổi canh

Ảnh đại diện

Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ 2 (Tô Thức): Bản dịch của Hùng Cao

Nước chiếu lung linh khi ráo tạnh
Non mờ ảo diệu lúc mưa rơi
Tây Hồ sánh đặng cùng Tây Tử
Bạc phấn, hồng son, cũng tuyệt vời

Ảnh đại diện

Trúc diệp tửu (Tô Thức): Bản dịch của Hùng Cao

Người Sở múc dòng Hán
Cất rượu tại Cổ Nghi
Gió xuân ươm vị đượm
Hồn sông quyện vào ly
Người cũ giờ đâu thấy
Phần mộ cũng phẳng lì
Còn lại đây Trúc Diệp
Ngàn năm vẫn tình si

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]