16/07/2020 11:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc diệp tửu
竹葉酒

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:44

 

Nguyên tác

楚人汲漢水,
釀酒古宜城。
春風吹酒熟,
猶似漢江清。
耆舊何人在,
丘墳應已平。
惟餘竹葉在,
留此千古情。

Phiên âm

Sở nhân cấp Hán thuỷ,
Nhưỡng tửu Cổ Nghi[1] thành.
Xuân phong xuy tửu thục,
Do tự Hán giang thanh.
Kỳ cựu hà nhân tại,
Khâu phần ứng dĩ bình.
Duy dư trúc diệp tại,
Lưu thử thiên cổ tình.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người đất Sở múc dòng sông Hán
Thành Cổ Nghi cất được rượu ngon
Gió xuân thổi làm cho rượu chín
Nước sông trong rượu sủi tăm trong
Những người ấy bây giờ đâu nhỉ
Chắc mộ phần đã bị san bằng
Còn lại đây rượu tên lá trúc
Ngàn năm qua tình dễ ai quên
[1] Thành nay ở tại trấn Tiểu Hà 小河, thuộc Tương Châu 襄州, Miện Thuỷ 沔水, tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Trúc diệp tửu