和子由寒食

寒食今年二月晦,
樹林深翠已生煙。
繞城駿馬誰能藉,
到處名園意盡便。
但掛酒壺那計盞,
偶題詩句不須編。
忽聞啼鵙驚羈旅,
江上何人治廢田。

 

Hoạ Tử Do “Hàn thực”

Hàn thực kim niên nhị nguyệt hối,
Thụ lâm thâm thuý dĩ sinh yên.
Nhiễu thành tuấn mã thuỳ năng tạ,
Đáo xứ danh viên ý tận tiện.
Đãn quải tửu hồ na kế trản,
Ngẫu đề thi cú bất tu biên.
Hốt văn đề quyết kinh ky lữ,
Giang thượng hà nhân trị phế điền.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hàn thực ngày cuối tháng hai
Rừng cây thẫm biếc sương mờ mờ giăng
Ngựa hay dẫm xéo quanh thành
Người du xuân khắp danh viên đỗ dồn
Lưng đeo bầu rượu chén con
Đề thơ ngẫu hứng chẳng tròn lớp lang
Tai nghe đề quyết hoang mang
Bên sông ai sửa ruộng hoang quá mùa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàn thực nhằm ngày cuối tháng hai,
Rừng cây thẫm biếc sương giăng dài.
Ngựa hay dẫm xéo quanh thành cũ,
Xuân khắp danh viên du khách đầy
Bầu rượu chén con lưng vác nặng,
Đề thơ ngẫu hứng chẳng tròn vai.
Chợt nghe đề quyết hoang mang khách,
Ai sửa bên sông ruộng chẳng cày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời