八聲甘州-寄參寥子

有情風萬里卷潮來,
無情送潮歸。 
問錢塘江上,
西興浦口,
幾度斜暉?
不用思量今古,
俯仰昔人非!
誰似東坡老,
白首忘機?
記取西湖西畔,
正暮山好處,
空翠煙霏。
算詩人相得,
如我與君稀。
約他年東還海道,
願謝公雅誌莫相違。
西州路,
不應回首,
為我沾衣。

 

Bát thanh Cam Châu - Ký Sâm Liêu tử

Hữu tình phong vạn lý quyển triều lai,
Vô tình tống triều quy.
Vấn Tiền Đường giang thượng
Tây Hưng phố khẩu,
Kỷ độ tà huy?
Bất dụng tư lượng kim cổ,
Phủ ngưỡng tích nhân phi!
Thuỳ tự Đông Pha lão,
Bạch thủ vong ky (cơ)?
Ký thủ Tây Hồ tây bạn,
Chính mộ sơn hảo xứ,
Không thuý yên phi.
Toán thi nhân tương đắc,
Như ngã dữ quân hi.
Ước tha niên đông hoàn hải đạo,
Nguyện Tạ Công nhã chí mạc tương vi.
Tây Châu lộ,
Bất ưng hồi thủ,
Vị ngã triêm y.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió hữu tình vạn dặm cuốn triều về,
Vô ý đẩy triều lui.
Hỏi bến Tây Hưng
Bên sông Tiền Đường,
Đã bao lần nắng nghiêng chiều xuống?
Đừng ngẫm nghĩ chuyện xưa nay,
Ngước lên xem người xưa lầm lỗi!
Ai là lão Đông Pha,
Tóc bạc rồi mà còn trôi nổi?
Tây Hồ nhớ kỹ bờ tây,
Chính nơi đây núi chiều rất đẹp,
Trời trong xanh vướng vít khói sương.
Người thơ hợp ý,
Hiếm thấy tôi và ông.
Hẹn năm nào trở lại biển đông,
Cùng nhau theo ý đẹp Tạ công.
Đường Tây châu,
Không quay nhìn lại,
Hãy vì tôi lệ đẫm áo phai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Gió hữu tình muôn dặm cuốn triều đi
Rồi lại vô tình đẩy sóng về
Hỏi trên sông Tiền Đường
Ngoài phố bến Tây Hưng
Bóng tà huy mấy độ
Không luận bàn kim cổ
Người cũ thoáng đã qua
Ai như lão Đông Pha
Tóc bạc quên mình già
Bờ Tây Hồ Tây nhớ
Sắc núi giữa chiều tà
Biếc trời sương khói pha
Những người thơ tương đắc
Hiếm gặp như chúng ta
Hẹn năm nào biển Đông về lại
Ý Tạ công nguyện chẳng lìa xa
Đường Tây Châu
Xin chớ quay đầu
Áo ướt nhàu vì ta

15.00
Trả lời