19/01/2022 12:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bát thanh Cam Châu - Ký Sâm Liêu tử
八聲甘州-寄參寥子

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 18:38

 

Nguyên tác

有情風萬里卷潮來,
無情送潮歸。 
問錢塘江上,
西興浦口,
幾度斜暉?
不用思量今古,
俯仰昔人非!
誰似東坡老,
白首忘機?
記取西湖西畔,
正暮山好處,
空翠煙霏。
算詩人相得,
如我與君稀。
約他年東還海道,
願謝公雅誌莫相違。
西州路,
不應回首,
為我沾衣。

Phiên âm

Hữu tình phong vạn lý quyển triều lai,
Vô tình tống triều quy.
Vấn Tiền Đường giang thượng
Tây Hưng phố khẩu,
Kỷ độ tà huy?
Bất dụng tư lượng kim cổ,
Phủ ngưỡng tích nhân phi!
Thuỳ tự Đông Pha lão,
Bạch thủ vong ky (cơ)?
Ký thủ Tây Hồ tây bạn,
Chính mộ sơn hảo xứ,
Không thuý yên phi.
Toán thi nhân tương đắc,
Như ngã dữ quân hi.
Ước tha niên đông hoàn hải đạo,
Nguyện Tạ Công nhã chí mạc tương vi.
Tây Châu lộ,
Bất ưng hồi thủ,
Vị ngã triêm y.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió hữu tình vạn dặm cuốn triều về,
Vô ý đẩy triều lui.
Hỏi bến Tây Hưng
Bên sông Tiền Đường,
Đã bao lần nắng nghiêng chiều xuống?
Đừng ngẫm nghĩ chuyện xưa nay,
Ngước lên xem người xưa lầm lỗi!
Ai là lão Đông Pha,
Tóc bạc rồi mà còn trôi nổi?
Tây Hồ nhớ kỹ bờ tây,
Chính nơi đây núi chiều rất đẹp,
Trời trong xanh vướng vít khói sương.
Người thơ hợp ý,
Hiếm thấy tôi và ông.
Hẹn năm nào trở lại biển đông,
Cùng nhau theo ý đẹp Tạ công.
Đường Tây châu,
Không quay nhìn lại,
Hãy vì tôi lệ đẫm áo phai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Bát thanh Cam Châu - Ký Sâm Liêu tử