十五

登高而遠望,
谿谷多所有。
楩柟千餘尺,
眾草芝盛茂。
華葉耀人目,
五色難可紀。
雉雊山雞鳴,
虎嘯谷風起。
號羆當我道,
狂顧動牙齒。

 

Thập ngũ

Đăng cao nhi viễn vọng,
Khê cốc đa sở hữu.
Tiện, nam thiên dư xích,
Chúng thảo chi thịnh mậu.
Hoa diệp diệu nhân mục,
Ngũ sắc nan khả kỷ.
Trĩ cẩu sơn kê minh,
Hổ khiếu cốc phong khởi.
Hiệu bi đương ngã đạo,
Cuồng cố động nha xỉ.

 

Dịch nghĩa

Lên cao nhìn ra xa,
Nơi hang hốc rừng rú nhiều thứ lạ.
Trò, nam cao ngàn thước,
Cây cỏ mọc tốt tươi.
Hoa lá chói loá mắt,
Năm thứ màu sắc khó tả rõ.
Trĩ hót hoạ lẫn nhau,
Hổ gầm trong hang làm nổi gió.
Gấu beo ở bên đường gào,
Ngoảnh nhìn sợ sệt, răng run mài nhau.


Đây là một bài nhạc phủ cựu đề, nhưng lời gốc đã thất truyền. Theo Nhạc phủ chính nghĩa 樂府正義 của Chu Cán 朱乾, Tào Phi đi săn bắn tại núi Đại Thạch gặp hổ nên viết bài này tả những gì trông thấy, núi ở nam Lạc Dương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trèo lên cao xa ngóng,
Hang hốc nhiều lạ thay.
Nam, trò hơn ngàn thước,
Cây cỏ rợp bóng dày.
Hoa lá tươi loá mắt,
Năm sắc khó tỏ bày.
Trĩ cùng nhau hót hoạ,
Hổ gầm, gió rít dài.
Gấu beo bên đường rú,
Ngoảnh sợ, răng cọ mài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thanh An

Lên núi trông phía xa
Hang cốc nhiều thứ lạ
Cây cao hơn ngàn thước
Cỏ mọc chật lối bước
Hoa lá tươi loá mắt
Năm màu khó vẽ lên
Trĩ đua nhau khoe giọng
Hổ gầm gió rít gào
Gấu nhảy ra chặn đường
Răng ta va cầm cập

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lên non nhìn xa khắp
Khe cốc nhiều thứ hay
Ngàn thước cây cao ngất
Thơm ngời cỏ rậm vây
Hoa lá nhìn loá mắt
Khôn ghi năm sắc bày
Gà gáy, trĩ tranh hót
Cọp gầm, hang gió xoay
Gấu bên đường gào thét
Răng đánh cằm cặp, quay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời