織女懷牽牛

北斗佳人雙淚流,
眼穿腸斷為牽牛。
封題錦字凝新恨,
拋擲金梭織舊愁。
桂樹三春煙漠漠,
銀河一水夜悠悠。
欲將心向仙郎說,
借問榆花早晚秋。

 

Chức Nữ hoài Khiên Ngưu

Bắc đẩu giai nhân song lệ lưu,
Nhãn xuyên trường đoạn vị Khiên Ngưu.
Phong đề cẩm tự ngưng tân hận,
Phao trịch kim thoa chức cựu sầu.
Quế thụ tam xuân yên mạc mạc,
Ngân hà nhất thủy dạ du du.
Dục tương tâm hướng tiên lang thuyết,
Tá vấn du hoa tảo vãn thu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mỹ nhân bắc đẩu lệ rơi
Mắt mòn ruột đứt trông vời Ngưu Lang
Thư đề chữ gấm hận tan
Ném thoi vàng dệt hàng hàng sầu xưa
Ba xuân cung quế sương mờ
Dải ngân hà những đêm mơ mòng chàng
Mở lòng nói với tiên lang
Hỏi hoa du: sớm hay tàn mùa thu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Bắc Đẩu người xinh đẫm lệ tràn,
Mắt mòn ruột đứt vì Ngưu Lang.
Thư đề chữ gấm hận vừa lắng,
Ném bỏ thoi vàng sầu lại càng.
Cung quế ba xuân khói mịch mịch,
Sông Ngân một dải đêm mang mang.
Muốn đem lòng hướng Tiên lang hỏi,
Hà cớ hoa du thu sớm tàn ?!

23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngạo Linh Chính Ngã

Niệm Khất xảo tiết-tiết Vu lan 2018!
«Cầu Bắc giai nhân hàng lệ lưu,
Mắt trông ruột đứt nhớ chàng Ngưu.
Đề thơ ngừng bút thôi không hận,
Ném bỏ kim thoa ngấn lệ sầu.
Bóng quế ba xuân trông mòn mỏi,
Ngân hà một dải, dạ mênh mang.
Chức nữ nghiêng đầu nhìn Ngưu hỏi
Hà cớ du tàn mới hết thu?»[/b]

21.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai hàng lệ người xinh sao Bắc
Mắt trông vời ruột đứt vì Khiên
Viết thư hận mới vừa ngưng
Ném thoi vàng dệt những hàng sầu xưa
Sương quế ba xuân đưa mù mịt
Một Ngân hà sông nước mênh mông
Tâm tình muốn hỏi tiên chàng
Hoa du sao lại sớm làm tàn thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỹ nhân Bắc Đẩu lệ hai hàng,
Dõi mắt Ngưu Lang luống đoạn tràng.
Chữ gấm thư đề ngưng hận mới,
Thoi vàng dệt bỏ sầu xưa tăng.
Ba xuân cung quế sương mờ mịt,
Một dải sông Ngân đêm muộn màng.
Lòng hướng Tiên lang đem muốn hỏi,
Hoa du sao cớ sớm thu tàn?!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời